אילת אגודה ישראלית להערכת תוכניות

אודות אילת אגודה ישראלית להערכת תוכניות

אגודה ללא מטרות רווח המיועדת להוות מסגרת מקצועית לאנשי הערכה. הארגון מאגד בתוכו אנשי אקדמיה ואנשי שדה העוסקים או מתעניינים בהערכת תכניות ופרויקטים בתחומים שונים (פסיכולוגיה, חינוך, רווחה, בריאות עסקים וכיוצ"). יעדי האגודה:
 • להגביר את השימוש בהערכה ובממצאיה.
 • לעודד פיתוח תיאוריה של ההערכה.
 • לקדם את ההכרה בהערכה כפרופסיה.
 • לקדם את ההכרה בחיוניותה של ההערכה ככלי לשיפור התערבויות חברתיות וחינוכיות.
 • לשפר את הפרקטיקה של ההערכה.
 • לתרום ליצירת זיקה בין ההערכה לבין תהליך קבלת החלטות.
פעילות האגודה מתמקדת בהיבטים האלה:
 • יצירת קשרים מקצועיים בקרב אנשים העוסקים בתחום ההערכה בארץ.
 • מתן מידע מעודכן על מגוון נושאים בתחום ההערכה בארץ ובעולם, באמצעות קישור לרשת דואר (אלקטרוני ורגיל).
 • הפקת עלון של איל"ת.
 • קיום ימי עיון וכנסים.
 • הפצת רשימה של מעריכים בקרב צרכני הערכה בארץ.
 • יצירת קשרים עם ארגוני הערכה אחרים בעולם.

קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים

ביקורות על אילת אגודה ישראלית להערכת תוכניות

עדיין לא התקבלו ביקורות על אילת אגודה ישראלית להערכת תוכניות כתוב אתה את הביקורת הראשונה!

בתי עסק נוספים בתחום